Year : 2018 Volume : 3 Issue : 2

Full Text (PDF)

Gemi Operasyonlarında Acil Durum Yönetimi Etkinliğini Değerlendirme ve İyileştirme Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Yaklaşımı Önerisi

Open Access

Abstract

Gemilerde acil durum yönetimi konusunda iyileştirme çalışmaları, eğitim, kural güncellemeleri ve teknoloji iyileştirmeleri çerçevesinde sürmektedir. Denizlerde yaşanan tehlikeli oluşumlar ve gemi kaza vakaları, bu konuda henüz istenilen düzeye gelinemediğini göstermektedir. Bu çalışmada, farklı sahalarda acil durumlara hazırlık konusunda geliştirilen yaklaşımlar gözden geçirilerek gemi işletmeciliğinde acil durum yönetiminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi üzerine yürütülecek faktör analizi ile bütünleşik benzetim yaklaşımı önerilecektir. Bu çalışma ile gemi işletmeciliği organizasyonlarının filolarında bulunan farklı gemilerin acil durum planları kapsamında hazırlık düzeylerinin değerlendirilmesi konusunda katkılar sağlanması öngörülmektedir.

Keywords

Gemi-Operasyon-Yönetimi   Gemi-Acil-Durum-Planları   Gemi-Emniyet-Yönetimi  

Corresponding Author

Burcu Öztürk Taç

References

 • Aguilera, M. V. C., da Fonseca, B. B., Ferris, T. K., Vidal, M. C. R., & de Carvalho, P. V. R. (2016). Modelling performance variabilities in oil spill response to improve system resilience. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 41, 18-30.
 • Aksoy, S. (2011). Ro-ro Terminalleri İçin Simülasyon Modellemesi (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Akyuz, E. (2016). Quantitative human error assessment during abandon ship procedures in maritime transportation. Ocean engineering, 120, 21-29.
 • Almaz, O. A., & Altiok, T. (2012). Simulation modeling of the vessel traffic in Delaware River: Impact of deepening on port performance. Simulation Modelling Practice and Theory, 22, 146-165.
 • Altaylı, B., 1994, Simülasyon kullanımıyla Sistem İyileştirme, Hava Basımevi, Ankara
 • Ayan, M., & Baykal, T. (2010). Uluslararası denizcilik organizasyonuna (IMO) bağlı, deniz çevresinin korunması alt komitesi (MECP) ve bu komitenin bir çalışma s
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JTL.2018.03.02.04

Submission : 27 Kas 2017

Published : 30 Eki 2018

Full Text (PDF)

An Applied Research Proposal Towards Analysing and enchancement the Effectiveness Of Emergency Management Through Ship Operations

Open Access

Abstract

Efforts about enhancement of emergency management for commercial vessels include training, updating of rules and technological improvements. Experienced ship accidents and emergency situations demonstrated that emergency management has not reached yet the intended level. In this study, a detailed literature review regarding emergency preparedness will be conducted. According to information that will be gained from expert opinions and literature review, simulation approach integrated with factor analyses will be offered about evaluation and improvement of emergency management effectiveness for ship management. In this study, it is aimed to contribute to evaluation of emergency preparedness level of each ship in the fleet of ship management companies.

Keywords

Ship-Operation-Management   Ship-Emergency-Management   Ship-Safety-Management  

Corresponding Author

Burcu Öztürk Taç

References

 • Aguilera, M. V. C., da Fonseca, B. B., Ferris, T. K., Vidal, M. C. R., & de Carvalho, P. V. R. (2016). Modelling performance variabilities in oil spill response to improve system resilience. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 41, 18-30.
 • Aksoy, S. (2011). Ro-ro Terminalleri İçin Simülasyon Modellemesi (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Akyuz, E. (2016). Quantitative human error assessment during abandon ship procedures in maritime transportation. Ocean engineering, 120, 21-29.
 • Almaz, O. A., & Altiok, T. (2012). Simulation modeling of the vessel traffic in Delaware River: Impact of deepening on port performance. Simulation Modelling Practice and Theory, 22, 146-165.
 • Altaylı, B., 1994, Simülasyon kullanımıyla Sistem İyileştirme, Hava Basımevi, Ankara
 • Ayan, M., & Baykal, T. (2010). Uluslararası denizcilik organizasyonuna (IMO) bağlı, deniz çevresinin korunması alt komitesi (MECP) ve bu komitenin bir çalışma s
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JTL.2018.03.02.04

Submission : 27 Kas 2017

Published : 30 Eki 2018

Full Text (PDF)