Year : 0 Volume : 0 Issue :

Türk Deniz Taşımacılığı Sektörünün Kümelenme Analizi

Abstract

Türkiye sahip olduğu mevcut filosu, coğrafi konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile önemli bir denizcilik ülkesidir. Bu çalışma kümelenme yaklaşımını kullanarak Türk deniz taşımacılığı sektörünün ana özelliklerini ölçmeyi ve haritalandırmayı amaçlamaktadır. Küresel rekabet gücünün geliştirilmesinde önemli bir kavram olan kümelenme deniz taşımacılığı sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk deniz taşımacılığı sektörünün özellikle sayısal yöntemler kullanılarak kümelenme analizinin yapılması küresel rekabet gücüne kavuşulmasında önemli bir basamaktır. Bu kapsamda Türk deniz taşımacılığı sektörünün kümelenme seviyesi Coğrafi Yoğunluk Katsayısı (Location Quotient (LQ)) kullanılarak ölçülmüştür. Toplam 6 istatistiki bölge dikkate alınarak yapılan incelemede TR 10 İstanbul bölgesinin tüm değişkenler açısından güçlü kümelenme özellikleri gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Kümelenmeler   Denizcilik-Kümelenmeleri   Deniz-Taşımacılığı-Sektörü   Coğrafi-Yoğunluk-Katsayısı   Küresel-Rekabet-Gücü  

Corresponding Author

Clustering Analysis of Turkish Maritime Transportation Sector

Abstract

Turkey is a maritime country with its current fleet, geographical location, young population and growth potential. This study aims to measure and map the main characteristics of Turkish maritime transportation sector by using the cluster approach. Clustering, being one of the important improvement methods of global competition power, is widely used in the maritime transportation sector. Analysing the maritime clustering potential in a quantative way is a basic step to increase the global competitiveness in this sector. In this context, the level of Turkish maritime transportation cluster is measured by means of Location Quotient (LQ) in this article. It concludes that among the 6 statistically grouped counties, TR 10 Istanbul county is showing significant potential according to all variables.

Keywords

Clusters   Maritime-Clusters   Maritime-Transportation-Sector   Location-Quotient   Competitiveness  

Corresponding Author