Year : 2017 Volume : 2 Issue : 2

Full Text (PDF)

Araç Rotalama Probleminde Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı

Open Access

Abstract

Çok amaçlı karar alma yaklaşımlarında yaygın olarak kullanılan programlama yöntemlerinden biri hedef programlamadır. Gerçek hayat problemlerinde hedeflerin ve kısıtların her zaman kesin olarak belirlenememektedir. Bu gibi durumlarda çözüm bulabilmek için bulanık hedef programlama yaklaşımı kullanılabilir. Bu çalışmada bulanıklık çerçevesinde en iyi karar vermeyi sağlayan yaklaşımlardan olan bulanık hedef programlama yaklaşımının kapasite kısıtlı araç rotalama problemi üzerinde uygulanabilirliği incelenmiştir. Bulanık talepler altında araç rotalama probleminin çözülebilmesi için bir bulanık hedef programlama yaklaşımı önerilmiştir. Önerilen model, örnek sayısal veriler üzerinde uygulanmıştır. Sonuçlar The Genaral Algebraic Modeling System (GAMS) programı kullanılarak elde edilmiştir. Sonuç olarak; her hafta en az 6 araçla gönderim yapan şirketin maliyetinin, önerilen modelle düşürülebileceği görülmüştür. Çalışmanın amacına uygun olarak, şirketin talepleri karşılanmıştır.

Keywords

Bulanık-Hedef-Programlama   Araç-Rotalama-Problemi   Hedef-Programlama  

Corresponding Author

Selen Çelikkanat Filiz

References

 • Atmaca, E. (2012). “Bir Kargo Şirketinde Araç Rotalama Problemi Ve Uygulaması”, Tübav Bilim Dergisi, 5 (2), 13
 • Baker,B., Ayechew, M. A. (2003). “A Genetic Algorithm for The Vehicle Routing Problem”, Computers& Operations Research, 30, 787
 • Baykasoğlu, A. , Subulan, K. (2016). “İntermodal Lojistik Ağlarında Yük Planlama Problemi İçin Yeni Bir Matematiksel Programlama Modeli”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (2), 383-394
 • Chen, L., Tsai, F. (2001). “FuzzyGoal Programming with Different Importance and Priorities”, EuropeanJournal of OperationResearch, 133 , 548-556
 • Chung-HoWang, Jiu-Zhang Lu,(2009) “A Hybrid Genetic Algorithm That Optimizes Capacitated Vehicle Routing Problems”, Expert Systems with Applications, 36, 2924
 • Dantzig, G.B., Ramser, J.H. (1959). “The Truck Dispatching Problem”, Management Science, 6 (1), 81
 • Ertuğrul, İ. (2005). “Bulanık Hedef Programlama Ve Bir Tekstil Firmasında
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.22532/jtl.392209

Full Text (PDF)

Fuzzy Goal Programming Approach In Vehicle Routing Problem

Open Access

Abstract

The goal programming is commonly used programming techniques in multi-objective decision making approaches. It is not possible to exactly determine the goals and constraints in real life problems. In such cases, the fuzzy goal programming approach has been used in order to find solution. In this study, the applicability of fuzzy goal programming approach as one of the approaches providing best decision making upon the capacitated vehicle routing problem has been analyzed within the frame of fuzziness. A fuzzy goal programming approach has been suggested to be able to solve the vehicle routing problem regarding the fuzzy demands. The suggested model has been applied to sample numeric data. The results are obtained by using The General Algebraic Modeling System (GAMS) program. As a result; it has been detected that the cost of the company that makes sending with at least 6 vehicles per week could be reduced with the proposed model. In accordance with the purpose of the study, the company's demands have been met.

Keywords

Fuzzy-Goal   Programming   Vehicle-Routing   Problem   Goal-Programming  

Corresponding Author

Selen Çelikkanat Filiz

References

 • Atmaca, E. (2012). “Bir Kargo Şirketinde Araç Rotalama Problemi Ve Uygulaması”, Tübav Bilim Dergisi, 5 (2), 13
 • Baker,B., Ayechew, M. A. (2003). “A Genetic Algorithm for The Vehicle Routing Problem”, Computers& Operations Research, 30, 787
 • Baykasoğlu, A. , Subulan, K. (2016). “İntermodal Lojistik Ağlarında Yük Planlama Problemi İçin Yeni Bir Matematiksel Programlama Modeli”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (2), 383-394
 • Chen, L., Tsai, F. (2001). “FuzzyGoal Programming with Different Importance and Priorities”, EuropeanJournal of OperationResearch, 133 , 548-556
 • Chung-HoWang, Jiu-Zhang Lu,(2009) “A Hybrid Genetic Algorithm That Optimizes Capacitated Vehicle Routing Problems”, Expert Systems with Applications, 36, 2924
 • Dantzig, G.B., Ramser, J.H. (1959). “The Truck Dispatching Problem”, Management Science, 6 (1), 81
 • Ertuğrul, İ. (2005). “Bulanık Hedef Programlama Ve Bir Tekstil Firmasında
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.22532/jtl.392209

Full Text (PDF)