Year : 2017 Volume : 2 Issue : 2

Full Text (PDF)

Toplu Ulaşım Sistemlerinde Operasyonel Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Analizi

Open Access

Abstract

Toplu ulaşım sistemlerinin performansı hem işletmeciler hem de kullanıcılar açısından değerlendirilebilir. İşletmeciler, sistemin verimliliğine ve kârlılığına odaklanırken, kullanıcılar ise kendilerine sunulan hizmetin kalitesine dikkat etmektedir. Bu boyutlardan birine odaklanırken diğerini göz ardı etmek, sistemin performansını doğru bir şekilde analiz etmeyi engellemektedir. Bu çalışmada, otobüs hatlarının performansının hem işletmeci hem de kullanıcı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İşletmecinin bakış açısını yansıtan operasyonel etkinlik, Veri Zarflama Analizi ile ölçülmüştür. Kullanıcının bakış açısını yansıtan hizmet kalitesi ise Analitik Hiyerarşi Prosesi ve TOPSIS’ten oluşan iki aşamalı bir yaklaşım ile ölçülmüştür. Böylelikle her bir otobüs hattının operasyonel etkinlik ve hizmet kalitesi skoru elde edilmiştir. Bu skorlar kullanılarak otobüs hatlarına ilişkin performans iyileştirme önerileri sunulmuştur.

Keywords

AHP   Operasyonel Etkinlik   Otobüs Hattı   Hizmet Kalitesi   TOPSIS   VZA  

Corresponding Author

Samet Güner

Authors

Samet Güner

References

 • American Public Transportation Association (APTA), Definition of Terms and Abbreviations, http://www.apta.com/resources/statistics/Documents/ Ridership/missdef.pdf
 • Banker, R.D. (1984). Estimating Most Productive Scale Size Using Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, Cilt 17, s. 35-44.
 • Barnum, D.T., McNeil, S. ve Hart, J. (2007). Comparing the Efficiency of Public Transportation Subunits Using Data Envelopment Analysis, Journal of Public Transportation, Cilt 10, No. 2, s. 1-16.
 • Barnum, D.T., Tandon, S. ve McNeil, S. (2008). Comparing the Performance of Bus Routes after Adjusting for the Environment Using Data Envelopment Analysis”, Journal of Transportation Engineering, Cilt 134, No. 2, s. 77-85.
 • Chang, K.P. ve Kao, P.H. (1992). The Relative Efficiency of Public versus Private Municipal Bus Firms: An Application of Data Envelopment Analysis, Journal of Productivity Analysis, Cilt 3, s. 67-84.
 • Charnes, A., Coo
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.22532/jtl.358727

Submission : 15 Kas 2017

Published : 30 Kas 2017

Full Text (PDF)

Operational Efficiency and Service Quality Analysis in Public Transportation Systems

Open Access

Abstract

The performance of public transportation systems can be assessed both from the operators and the users. Operators are focused on the efficiency and profitability of the system, while the users pay attention to the quality of service provided. Focusing on one of these aspects while ignoring the other prevents the decision makers from analyzing the performance of the system properly. In this study, it is aimed to evaluate the performance of bus transit routes from both operator and user perspective. Operational efficiency, reflecting the operator's point of view, is measured by Data Envelopment Analysis. Quality of service that reflects the user’s point of view is measured by a two-stage approach consisting of Analytic Hierarchy Process and TOPSIS. Thus, the operational efficiency and service quality scores of each bus transit route are obtained. Using these scores, performance improvement suggestions for bus transit routes were presented.

Keywords

AHP   TOPSIS   Operational Efficiency   Bus Routes   Service Quality   DEA  

Corresponding Author

Samet Güner

Authors

Samet Güner

References

 • American Public Transportation Association (APTA), Definition of Terms and Abbreviations, http://www.apta.com/resources/statistics/Documents/ Ridership/missdef.pdf
 • Banker, R.D. (1984). Estimating Most Productive Scale Size Using Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, Cilt 17, s. 35-44.
 • Barnum, D.T., McNeil, S. ve Hart, J. (2007). Comparing the Efficiency of Public Transportation Subunits Using Data Envelopment Analysis, Journal of Public Transportation, Cilt 10, No. 2, s. 1-16.
 • Barnum, D.T., Tandon, S. ve McNeil, S. (2008). Comparing the Performance of Bus Routes after Adjusting for the Environment Using Data Envelopment Analysis”, Journal of Transportation Engineering, Cilt 134, No. 2, s. 77-85.
 • Chang, K.P. ve Kao, P.H. (1992). The Relative Efficiency of Public versus Private Municipal Bus Firms: An Application of Data Envelopment Analysis, Journal of Productivity Analysis, Cilt 3, s. 67-84.
 • Charnes, A., Coo
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.22532/jtl.358727

Submission : 15 Kas 2017

Published : 30 Kas 2017

Full Text (PDF)