Year : 2016 Volume : 1 Issue : 1

Full Text (PDF)

İndirimli Süpermarket Zincirleri Üzerine Bir Araştırma: Türk Girişimciler İçin Bulgaristan Pazarının Değerlendirilmesi

Open Access

Abstract

Bu çalışmada, Bulgaristan’da hızlı tüketim ürünleri perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren yüksek indirimli mağazalar incelenerek, pazara girmek isteyen Türk girişimcilere ülkeyle ve sektörle ilgili faydalı bilgiler sunmak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Bulgaristan pazarına giriş stratejileri, varsa pazara girişi engelleyen faktörler, perakende sektöründe yüksek indirimli gıda perakendeciliği alanındaki avantaj ve dezavantajlar belirlenerek, ortaya çıkacak sonuçların, Türk girişimcilere karar alma noktasında faydalı olması umulmaktadır. Bulgaristan hızlı tüketim ürünleri perakendeciliği sektörü, mevcutta boşluklar barındırdığından, yatırımcılar için önemli potansiyellere sahiptir. Bu çalışmanın konusu olan, indirimli mağazaların Bulgaristan’da pazar payını istikrarlı bir şekilde genişlettiği görüldüğünden, söz konusu pazara girmek isteyen Türk girişimcilerin rekabet daha da yoğunlaşmadan pazara girmesi önem kazanmaktadır. Sektördeki Türk girişimciler Bulgaristan pazarına girebilmek için stratejilerini rakiplerini de göz önünde bulundurarak belirlemek durumundadırlar. Gerçekleştirilen mülakatlarda görüşülen mevcut iki yüksek indirimli mağazanın da agresif büyüme stratejisi izlediği ve bu stratejilerini sürdürmeyi planladıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla, Türk girişimcilerin de rakiplerin bu agresif stratejilerini bilerek ve bu doğrultuda önlem alarak pazara giriş yapması uygun olacaktır.

Keywords

Perakendecilik   İndirimli-mağazalar   Pazara-giriş-stratejileri   Bulgaristan.  

Corresponding Author

Sebile Ayar Öztürk

References

 • A.C. Nielsen raporları, 1998.
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş. Ve Torlak, Ö. (2014), Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Beta Yayıncılık 1. Baskı, İstanbul.
 • Ambrose, D.M. (1979), “Retail grocery pricing: inner city, suburban, and rural comparison”, Journal of Business, Vol. 52, pp. 95-102.
 • Boone, L.E. and Bonno, J.A. (1971), “Food buying habits of the urban poor”, Journal of Retailing, Vol. 47 No. 3, pp. 79-85.
 • Bonwich, W.T. and Conway, E.B. (1970), “Pricing in food chains: poverty area versus nonpoverty area stores”, Journal of Retailing, Vol. 46 No. 2, pp. 60-4.
 • Bulgaristan Ülke Bülteni (2014), Eskişehir Ticaret Odası, Bulgaristan’ın Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile Ticari İlişkileri, Haziran.
 • Cataluna, Francisco Javier Rondán , Franco, Manuel J. Sánchez ve Ramos, Angel Francisco Villarejo (2005), "Are hypermarket prices different from discount store prices?", Journal of Product & Brand Management, Vol. 14 Iss: 5, pp.330 – 337.
 • Coll
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.22532/jtl.237884

Submission : 4 Mar 2016

Published : 5 Nis 2016

Full Text (PDF)

An Investigation on Discount Supermarkets: Evaluation of Bulgaria Market for Turkish Entrepreneurs

Open Access

Abstract

This study aims to give information about discount stores at the field of fast moving consumer goods in Bulgaria and the country to the Turkish entrepreneurs who target to enter the Bulgarian market. In the scope of the study, strategies to enter Bulgarian market, obstructions, advantages, disadvantages of the market have been determined and it is hoped to help entrepreneurs in their decisions with the results of the paper. Bulgaria FMCG sector has some gaps that means new opportunities for investors at present. In the scope of this paper, it is stated that the discount stores at FMCG in Bulgaria have increased their market share year after year and have a stability in growth. Therefore it is important to enter the market before the competition gets hot by Turkish entrepreneurs who target this market. According to the results of interviews conducted with two discount stores in Bulgaria presently, it is determined that both of them drive an aggressive growth strategy and plan to sustain it. Correspondingly, it will be rational for the Turkish entrepreneurs to enter the market having knowledge about these aggressive strategies of competitors and to take actions needed proactively.

Keywords

Retailing   Discount-stores   Market-entry-strategies   Bulgaria  

Corresponding Author

Sebile Ayar Öztürk

References

 • A.C. Nielsen raporları, 1998.
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş. Ve Torlak, Ö. (2014), Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Beta Yayıncılık 1. Baskı, İstanbul.
 • Ambrose, D.M. (1979), “Retail grocery pricing: inner city, suburban, and rural comparison”, Journal of Business, Vol. 52, pp. 95-102.
 • Boone, L.E. and Bonno, J.A. (1971), “Food buying habits of the urban poor”, Journal of Retailing, Vol. 47 No. 3, pp. 79-85.
 • Bonwich, W.T. and Conway, E.B. (1970), “Pricing in food chains: poverty area versus nonpoverty area stores”, Journal of Retailing, Vol. 46 No. 2, pp. 60-4.
 • Bulgaristan Ülke Bülteni (2014), Eskişehir Ticaret Odası, Bulgaristan’ın Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile Ticari İlişkileri, Haziran.
 • Cataluna, Francisco Javier Rondán , Franco, Manuel J. Sánchez ve Ramos, Angel Francisco Villarejo (2005), "Are hypermarket prices different from discount store prices?", Journal of Product & Brand Management, Vol. 14 Iss: 5, pp.330 – 337.
 • Coll
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.22532/jtl.237884

Submission : 4 Mar 2016

Published : 5 Nis 2016

Full Text (PDF)