Year : 2018 Volume : 3 Issue : 1

Full Text (PDF)

Toplu Taşımada Kamu Müdahalesi: Gana Örneği

Open Access

Abstract

Bu çalışmada, Gana’nın toplu taşıma sisteminde kamu katılımı incelenmektedir. Gana Hükümeti'nin taşıma sektöründeki inişli çıkışlı geçmişine rağmen, devlet destekli bir kuruluş olan Metro Toplu Taşıma (MMT) sisteminin oluşturulmasının gerekçesi araştırılmıştır. Bu makalenin ampirik temeli, kalitatif metodolojilerden hem birincil hem de ikincil verilere dayanmaktadır. Bulgular, Gana’nın toplu taşıma imkânlarına dönük kamu müdahalesinin çeşitli başarısızlıklar yaşadığını göstermiştir. Ayrıca Gana Hükümeti’nin, kamu himayesini sürdürebilmek için tekel bir toplu taşıma şirketi olarak MMT'yi kurmak için politik olarak nasıl hareket ettikleri de açıklanmıştır. Makalede, MMT’nin operasyonlarındaki politik etkileşim açıklanmaya çalışılmış ve kentsel ve kırsal yolcuların karşılaştıkları transit sorunları hafifletmek için toplu taşımanın önemli adımlar kaydettiği de belirtilmiştir. Çalışmada, özel sermaye ile sıkı sıkıya bağlı olan kamu kaynaklı transit yatırımın, sosyal olarak eşit, ekolojik ve ekonomik açıdan sürdürülebilir verimli geçiş sistemlerini desteklediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Ulaştırma   Kamu-Müdahalesi   Gana  

Corresponding Author

Eric Yobo

Authors

Eric Yobo

References

 • AFD (Agence Francaise de Developpement) & MEEDDM the French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea). (2009). Who pays what for urban transport? Handbook of Good Practices. CODATU.
 • Afful, D. (2011). The challenges confronting private bus operators in Ghana. MBA Dissertation . Maastricht School of Management.
 • Bremmer, I. (2009). State capitalism comes of age. Accesed 24 Februrary 2013 http://www.foreignaffairs.com/articles/64948/ian-bremmer/state-capitalism-comes-of-age
 • Bremmer, I. (2010). The end of the free market: Who wins the warbetween states and corporations? New York: Penguin Group
 • Bullard, R. D. (2003). Addressing urban transportation equity in the United States. Fordham Urban Law Journal , 31 (5), 1183-1209.
 • Cervero, R. (1990). Transit pricing research: A review and synthesis. Transportation, 17 (2), 117-140.
 • Cervero, R. (2011). State roles in providing affordable mass transport services for low-in
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JTL.2018.03.01.04

Submission : 11 Kas 2017

Published : 13 Nis 2018

Full Text (PDF)

State Intervention In Public Transportation In Ghana

Open Access

Abstract

This paper examines state involvement in Ghana’s public transport delivery. It mainly explores the rationale for the creation of the Metro Mass Transit (MMT) system as a state-backed transit organization despite the Ghanaian Government’s chequered history in the transit industry. The empirical basis of this paper is both primary and secondary data with inclination toward qualitative methodologies. Findings indicate that state intervention in Ghana’s mass transit provision have been one of addressing various types of market failures. The paper also demonstrates how the Government was, inter alia, politically motivated to set up the MMT as a single dominant public transit company in Ghana to enjoy state patronage. Though the paper reveals political interference in MMT’s operations, the public transit continues to register significant strides in alleviating transit problems encountered by both urban and rural commuters. The paper concludes that state-led transit investment which is closely-tied with private capital promotes efficient transit systems that are socially equitable, ecologically friendly and economically sustainable.

Keywords

Transport   Stat-Intervention   Ghana  

Corresponding Author

Eric Yobo

Authors

Eric Yobo

References

 • AFD (Agence Francaise de Developpement) & MEEDDM the French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea). (2009). Who pays what for urban transport? Handbook of Good Practices. CODATU.
 • Afful, D. (2011). The challenges confronting private bus operators in Ghana. MBA Dissertation . Maastricht School of Management.
 • Bremmer, I. (2009). State capitalism comes of age. Accesed 24 Februrary 2013 http://www.foreignaffairs.com/articles/64948/ian-bremmer/state-capitalism-comes-of-age
 • Bremmer, I. (2010). The end of the free market: Who wins the warbetween states and corporations? New York: Penguin Group
 • Bullard, R. D. (2003). Addressing urban transportation equity in the United States. Fordham Urban Law Journal , 31 (5), 1183-1209.
 • Cervero, R. (1990). Transit pricing research: A review and synthesis. Transportation, 17 (2), 117-140.
 • Cervero, R. (2011). State roles in providing affordable mass transport services for low-in
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JTL.2018.03.01.04

Submission : 11 Kas 2017

Published : 13 Nis 2018

Full Text (PDF)